Nederlands - Corso Avanzato - Ontspanning (rilassarsi)

 
 
 

Start pagina | Aantekeningen |  NederlandsHulpbronnen | Zoek
Home page | CommentsNetherlandsResources | Search
 
 
 

Ontspanning (rilassarsi)

Il passaggio che segue e' tratto da un racconto di Doeschka Meijsing intitolato Robinson. Robinson e' una ragazza il cui padre e' solitamente per mare. Egli e' tornato per una visita natalizia e la convince ad andare a pattinare sul ghiaccio. Lei invita anche il suo amico Daniel.

robinson.mp3

Leestekst 1
Testo 1

Op de banken bij de ingang van de ijsbaan - een ondergelopen tenniscomplex, hier en daar schemerden rode plekken gravel door het ijs - zat Robinson trots naast haar vader. Hij was zo groot en sterk, bond zo rustig zijn schaatsen onder. Hij knielde voor haar om haar schaatsen te controleren. Ze keek op zijn hoofd en zijn schouders en voelde zich veilig. Wie zo je schaatsen controleert behoedt je voor elke val op het ijs.

Vlak voor hun voeten trok een scaatser witte vlammende groeven in het ijs bij het remmen. Toen Robinson opkeek zag ze dat het Daniel was. Ze stelde hem voor [...]

Na enige voorzichtige bewegingen op de plaats probeerden ze gedrieen het eerste rondje. Robinson voelde het trekken in haar kuiten en onde de bal van haar voet. Maar na de eerste rondjes ging het beter. Ze schaatste tussen hen tweeen in en voelde zich alsof de hele wereld haar niet meer uit deze stemming kon verjagen.

Na twee, drie maal rond te zijn geweest, moest haar vader iets controleren aan zijn schaatsriem. Ze namen plaats op de bank bij de ingang. Daniel ging op warme chocola uit.

Uitdrukkingen
frasi

behoeden voor proteggere da
vlak voor proprio di fronte
groeven trekken fare/incidere dei solchi
iemand voorstellen presentare qualcuno
op de plaats sul posto
tussen ... in tra, nel mezzo
plaats nemen sedersi
op iets uit gaan andare per qualcosa

Kommentaar op leestekst 1
Note relative al testo 1

 1. wie zo je schaatsen controleren
  Quando wie introduce una domanda, si traduce con "chi", quando introduce una frase che non e' una domanda, si puo' tradurre con "chiunque". Quindi questa frase si potrebbe tradurre come "chiunque controlli i tuoi pattini in questo modo..."

 2. bij het remmen
  Altro esempio di 'bij' che abbiamo gia' visto nella Lezione 5

 3. gedrieen, tweeen...
  I numeri cardinali in olandese (een, twee...) prendono una '-en' quando sono usati indipendentemente. Per esempio: in tweeen delen (dividere in due) oppure tussen het tweeen in (tra le due).

  Possono anche avere un prefisso ge-: getween o gedrieen e cosi' via. La forma risultante e' equivalente a "i due di noi/loro": ze brobeerden gedrieen het eerste rondje (loro tre provarono il primo giro). Una forma piu' colloquiale e' met z'n tween.

 4. Na twee, drie maal rond te zijn geweest
  La costruzione te + zijn + participio passato e' equivalente a "avere fatto + participio", nell'esempio la traduzione potrebbe essere "dopo aver fatto due o 3 giri...".

Previous Indice Next

robinson.mp3

Woordenschat
Vocabolario

de bankla panchina
de ijsbaanpista di pattinaggio
ondergelopeninondato
het tenniscomplexcomplesso da tennis
schemerenvedersi attraverso
de plekil posto
het gravelselciato
het ijsghiaccio
trotsfiero
onderbindenmettere (i pattini)
de schaatspattini (da ghiaccio)
knieleninginocchiarsi
controlerencontrollare
de schouderla spalla
veiligsicuro
de valla caduta
de schaatserpattinatore
vlammendpiroettare
remmenfrenare, fermarsi
opkijkenguardare verso/guardare a
voorzichtigcon cautela
de bewegingil movimento
gedrieenun trio
het rondjeun giro
de kuitstinco (parte della gamba)
de stemmingl'umore
verjagencacciare
de schaatsriemi lacci del pattino

Oefeningen bij leesttekst 1
Esercizi sul testo 1

Dire quali delle frasi seguenti riferite al testo sono vere e quali sono false:

 1. De tekst beschrijft een onprettige ervaring van Robinson
 2. Robinson voelt zich veilig bij haar vader
 3. Hij bindt haar schaatsen voor haar onder
 4. De schaatser die witte, vlammende groeven in het ijs trekt is Daniel
 5. Robinson schaatst same met Daniel
 6. Daniel gaat warme chocola halen

Riempire i vuoti con le preposizioni adeguate

 1. ze zaten ... de bank ... de ingang
 2. Robinson zat ... haar vader ... de bank
 3. Daniel trok groeven ... het ijs ... het remmen
 4. Ze begonnen te schaatsen ... enige bewegingen ... de plaats
 5. Niets kon Robinson ... deze stemming verjagen
 6. Robinsons vader moest ophouden om iets ... een ... zijn schaatsen te controlleren.

Riempire i vuoti con una parola presa dalla lista, la parole potrebbe richiedre alterazione.
trots, sterk, controleren, schaatser, voorzichtig, beweging, remmen

 1. De meeste ouders zijn ... op hun kinderen
 2. Je moet erg ... zijn op het ijs
 3. ik weet niet of ze onze paspoorten zullen ...
 4. zie je die ... daar op het ijs die net gevallen is?
 5. toen ik bij de halte aankwam was de bus al in ... zodat ik op de volgende moest wachten
 6. mijn zoontije is lief maar hij heeft een ... wil en luistert niet altijd naar me
 7. de auto ... hard om een ongeluk te voorkomen

Soluzioni agli esercizi

Leestekst 2
Testo 2

I testi seguenti sono presi da due brochure turistiche. Il primo e' da un testo belga, che descrive brevemente le attrazioni del Museo all'Aperto di Bokrijk (het Openluchtmuseum Bokrijk), il secondo testo e' preso da una rivista per fanatici dell'outdoor e descrive un percorso ciclistico attorno all'olanda.

Het Openluchtmuseum Bokrijk
bokrijk.mp3

Dit 550 hectaren groot natuurdomein is een prachtig wandelgebied met een indrukwekkend arboretum, een romantische rozentuin, een boeiende kruidentuin, vijvers, bossen en een dierenpark.

In het Openluchtmuseum met zijn unieke verzameling sfeervolle boerderijen, molens en kapelletjes, dorpsherbergen en indrukwekkende stadswoningen, zet u een heerlijke stap in een rijk verleden.

Fijnproevers en liefhebbers van regionale gerechten en streekbieren kunnen terecht in een van de zeven herbergen en restaurants.

Nederland: Langs de grens
grens.mp3

De tocht start in Hoek van Holland en eindigt in Hellevoetsluis. Met de klok meetfietsen is het beste vanwege de overheersende zuidwestelijke wind. De eerste stukken leiden door een afwisselend duingebied. Daarna fiets je over de afsluitdijk. Dit lijkt saai, maar het uitzicht over het brede Ijsselmeer is de moeite waard. Friesland is zeer open, Groningen is net iets meer begroeid. Je slaat dan rechtsaf en fietst langs de Duits-Nederlandse grens. Na de veengebieden beland je in het kleinschalige landschap van Twente en de Achterhoek.

Rondom Nijmegen beginnen de eerste heuvels. Na Sittard fiets je richting Vaals (het drielandenpunt). De zuidlimburgse heuvels maken het fietsen zwaar, maar ook heel erg mooi.

Weer naar het noorden, en na Leende loopt de route verder westwaarts, langs de Belgische grens. Daarna Zeeuws-Vlaanderen en dan weer naar het noorden. In Zeeland zorgen de Deltawerken ervoor dat je snel het rondje volmaakt.

Uitdrukkingen
frasi

550 hectaren groot copre 550 ettari
een stap zetten fare un passo
kunnen terecht in possono andare in...
langs de grens lungo il confine
met de klok mee in senso oriario
de moeite waard ne vale la pena
rechtsaf (linksaf) slaan girare a destra (sinistra)
ervoor zorgen assicurare

Kommentaar op leestekst 2
Note relative al testo 2

 1. Dit 550 hectaren groot natuurdomein
  Questo tipo di frase una caterva di aggettivi davanti al nome, e' abbastanza comune in olandese.

 2. het natuurdomein
  Piu' comunemente si trova het natuurgebied

 3. het dierenpark
  Anche detto dierentuin.

 4. in het openluchtmuseum met zijn unieke verzameling sfeervolle boederijen...
  Questo tipo di frasi ultralunga possono essere molto complicate da capire e tradurre. Un modo di affrontarle e' di dividerle nelle informazioni principali e quindi affrontare i pezzi uno alla volta. La frase dell'esempio e' ulteriormente complicata dal fatto che il soggetto segue il verbo.

 5. met de klok mee
  Notare come il verbo fietsen si attacca a mee che e' effettivamente parte della frase idiomatica met de klok mee. L'equivalente per "in senso antiorario" e' tegen de klok mee.

 6. Afsluitdijk, Deltawerken
  L'Afsluitdijk, anche noto come Barrier Dam ed il Deltawerken sono due delle piu' grandi barriere antiinondazione costruite dagli olandesi per proteggere l'olanda dall'influsso del mare. L'Afsluitdijk, completato nel '34 e' una diga in terra lunga 30 km che chiude il nord dell'olanda, trasformando in effetti quello che era mare del nord, in un lago chiuso.
  Il Deltawerken fu iniziato dopo le inondazioni del '53. E' un immenso sistema di chiuse e sbarramenti mobili che chiude per centinaia di kilometri il delta che compone il sud-ovest del paese. Il progetto fu concluso nel 1986.


bokrijk.mp3
grens.mp3

Woordenschat
Vocabolario

het natuurdomeinriserva naturale
het wandelgebiedarea pedonale
indrukwekkendimpressionante
het arboretumgiardino botanico
de rozentuingiardino di rose
boeiendaffascinante
de kruidentuinorto botanico
de vijverlago
het dierenparkzoo
de verzamelingcollezione
sfeervolatmosfera
de molenmulini (a vento)
het kapelletjela cappella
de dorpsherbergpiccolo hotel
de fijnproevergourmet, bongustaio
de liefhebberentusiasti
het streekbierbirra regionale/locale
de tochtil viaggio
eindigenfinire
vanwegecontare su, tenere conto di
overheersendprevalente
zuidwestlijkda sud-ovest
afwisselendvariato
het duingebieddune (di sabbia)
de afsluitdijkdiga che chiude il nord d'olanda
lijkensembrare
het uitzichtla vista, il panorama
begroeidcoperto di vegetazione
rondomattorno, piu o meno
het veengebiedterreno erboso
belandenarrivare
kleinschaligsu piccola scala
de heuvelcollina
richtingnella direzione di
het drielandenpuntpunto di 3 nazioni
westwaartsverso ovest
volmakencompletare, finire


Grammatica

Avverbi

Ci dicono dove, quando e come l'azione indicata dal verbo e' eseguita. In Olandese possono consistre di una parola, una singola preposizione o frase, o una larga "unita'" consistente di due o piu' preposizioni e frasi.

 1. Avverbi
  Sono lo stesso di aggettivi, ma non prendono l'inflessione: hij bond ... zo rustig zijn schaatsen onder (si lego' i pattini con calma).
  rusting in questo caso ci dice come.

 2. Semplici frasi avverbiali
  Na de eerste rondjes ging het beter (dopo i primi giri le cose migliorarono), e anche hij knielde voor haar (si inginocchio di fronte a lei).

 3. Frasi composte
  Op de banken bij de ingang van de ijsbaan... (su una panchina presso l'entrata della pista di pattinaggio...

Ordine degli avverbi

Ci sono tre tipi di avverbi, quelli che descrivono quando, quelli che descrivono il come ed il dove. Quanto capitano insieme in una frase, devono seguire questo ordine.

Soggetto/verboquandocomedove
Robinson zat trotsnaast haar vader
Robinson siedeva fieravicino a suo padre
ik gingom drie uursnelnaar het station
Andaialle 3rapidamentealla stazione

Oefeningen
esercizi

I seguenti avverbi sono usati per spiegare il come qualche cosa e' fatto, usarli per riempire i vuoti delle frasi seguenti.
rustig, snel, voorzichtig, langzaam, trots.

 1. het meisje fietste ... omdat het hard waaide
 2. de jongen schaatste ... omdat hih pas had leren schaatsen
 3. willen jullie broodjes ... opeten want ik wil nu al weggaan
 4. her kind lachte ... terwijl het naar zijn nieuwe fiets keek
 5. we zaten ... te lezen toen er werd gebeld

Completare le frasi avverbiali nel passaggio seguente inserendo le proposizioni mancanti.

... een vroege morgen ... het nieuwe jaar riep haar moeder van boven. Robinson stond op het punt ... school te gaan. Ze rende de trap op en ging haar ouders slaapkamer binnen. ... het open raam stond haar moeder, ... een hand de broek van haar vader die naar de stomerij moest, ... de andere hand een kleurig ijsmutsje. Ze grieste het mutsje ... haar moeders hand en stopte het haastig .. haar schoolboeken. ... de tuin stond haar vader een pijp te roken. De rook kringelde op ... de heldere blauwe vireslucht.

Riorganizzare le frasi seguenti in modo da comporre delle frasi

 1. van het park / rustig / een grote sterke man / zat / bij de ingang / op de bank
 2. over de afsluitdijk / fietst men / van de tocht / op de eerste dag / langs de grens
 3. eten / liefhebbers van regionale gerechten / in een van de zeven herbergen / kunnen / makkelijk
 4. kunt u / door de tuinen en bossen / wandelen / in het openluchtmuseum Bokrijk / heerlijk

Woordenschat
Vocabolario

grissenstrappare/togliere dalle mani

Soluzioni agli esercizi
Luistertekst
Testo da ascoltare

Due amici parlano di cio' che vorrebbero e non vorrebbero fare in un giorno libero.

Als je morgen vrij had
alsjemorgen.mp3
alsjemorgen-fast.mp3

A - Zeg, als je morgen vrij had, wat zou je dan willen gaan doen?
B - Ik zou het liefst een fietstocht maken. Maar waarom vraag je dat?
A - Omdat ik zelf morgen vrij heb en niet weet wat ik wil gaan doen.
B - Je zou ook naar het sportcomplex kunnen gaan - daar kun je een beetje van alles doen: zwemmen, eh... O ja! Je kan natuurlijk alleen tennissen of badmintonnen als er iemand met je meegaat. Als dat niet lukt zou je altijd een eenzame wandeling kunnen maken langs het strand of door de duinen.
A - Alsjeblieft niet! Daar zou ik meteen depressief van worden.
B - Dan weet ik het echt niet meer. Nou heb ik genoeg van dit spelletje. Als je wilt da ik met je meega, moet je dat ronduit zeggen!

Note sul testo

Parlare di desideri per il futuro

Per esprimere desideri per il futuro di solito si usa una combinazione di Zou/zouden + willen + infinito. Per esempio:
ik zou een fietstoch willen maken (mi piacerebbe fare un giro in bicicletta)

Per domandare i desideri di qualcuno si usa una domanda iniziata da wat:
wat zou je willen gaan doen? (cosa ti piacerebbe fare?)

Gaan non e' strettamente necessario, ma e' solitamente usato, soprattutto parlando in riferimento all'immediato futuro.

Parlare di possibilita' per il futuro

Per esprimere le possibilita' per il futuro di solito si usa una combinazione di zou/zouden + kunnen + infinito:
je zou naar het sportcomplex kunnen gaan (potresti andare al centro sportivo)
je zou altijd een eenzame wandeling kunnen maken (puoi sempre fare un giro da solo)

Parlare di probabilita' per il futuro

Si usa zou/zouden + infinito. Nessun verbo modale e' usato in questo caso:
daar zou ik meteen depressief van worden (mi deprimerebbe immediatamente)

Esprimere impazienza

Ovviamente vi sono molti modi di esprimere impazienza, una versione "media" che indica che non siete disposti a proseguire nella discussione potrebbe essere dan weet ik het echt niet meer! (a questo punto non lo so!), un modo un po' meno gentile e' noe heb ik genoeg van (adesso ne ho abbastanza).

alsjemorgen.mp3
alsjemorgen-fast.mp3

Woordenschat
Vocabolario

vrij hebbenavere un giorno libero
de duindune (di sabbia)

Previous Indice Next

Commenti

No messages this document does not accept new posts