Nederlands - Corso Avanzato - Mensen en Hun Verhoudingen (le persone e le loro relazioni)

 
 
 

Start pagina | Aantekeningen |  NederlandsHulpbronnen | Zoek
Home page | CommentsNetherlandsResources | Search
 
 
 

Mensen en Hun Verhoudingen (la gente e le loro relazioni)

Il testo che segue e' tratto da una rivista per la scuola superiore e tratta del modo come il cambiamento delle relazioni tra i sessi cambia il modo come le coppie si formano.

versiertoer.mp3

Leestekst 1
Testo 1

Op de Versiertoer

Een van de doelstellingen van de emancipatie was de "feminisering van de mannenmaatschappij". Vrouwen zouden 'mannendingen' gaan doen en mannen zouden 'vrouwendingen' gaan doen. In de praktijk is er in ieder geval van het eerste al veel gerealiseerd. Nog maar weinig meisjes kiezen voor een bestaan als echtgenote, huisvrouw en moeder zonder een baan 'buitenshuis'. Het toekomstbeeld van de meeste jongens is ongeveer hetzelfde als 50 jaar geleden: een carriere op de eerste plaats en een vrouw en kinderen op de tweede.

Zo komt het misschien da de verhoudingen tussen jongens en meisjes op het gebied van de liefde nog zo traditioneel zijn. Jongens voelen zich tot meisjes aangetrokken omdat ze meisjes zijn, en andersom (ik beperk met her tot heteroseksuele verhoudingen). Je gedrag op het gebied van de liefde en seks wordt grotendeels bepaald door je 'sekse-identiteit': het besef dat je een jongen of een meisje bent. Versieren gebeurt op grond van het verschil tussen de seksen, en dus is het logisch dat het juist op dit gebied moeilijk is om door de traditionele patronen (jongen versiert meisje, meisje wacht af) heen te breken.

Versieren is niet de beste manier om iemand te leren kennen. Het vervelende van versieren is dat het uiterlijk een belangrijke rol speelt. Maar als je versieren niet te serieus opvat, zou je er veel plezier aan kunnen beleven.

Uitdrukkingen
frasi

op de versiertoer uscire per incontrare qualcuno
in de praktijk in pratica, nella realta'
in ieder geval in ogni caso
het eerste primo, nel primo caso
nog maar weinig meisjes kiezen solo poche ragazze scelgono
op de eerste/tweede/...plaats nel lprimo/secondo posto
op het gebied van nel campo di
aangestrokken tot attratti da
zich beperken tot limitarsi a
op grond van sulla base di
iets serieus opvatten prendere qualcosa seriamente
ergens plezier aan beleven fare qualcosa per piacere

Kommentaar op leestekst 1
Note relative al testo 1

 1. Uso degli accenti
  In olandese gli accenti si usano solamente per specificare dove l'enfasi di una sillaba cade e per distinguere parole altrimenti indistinguibili (een).

 2. je gedrag wordt bepaald door...
  Esempio di un presente-passivo "il comportamento e' determinato da...".

 3. door de traditionele patronen heen
  L'olandese ha alcune preposizioni costituite da due parole usate in una costruzione 'a sandwich': door ... heen (attraverso). Altre costruzioni simili sono naar ...toe (andare a... verso) e op...af (verso).

 4. het + aggettivo -e + van
  Questa costruzione la vediamo per esempio in
  het vervelende van versieren... (la parte noiosa di incontrare qualcuno...)

Previous Indice Next

Woordenschat
Vocabolario

de verhoudingla relazione
de doelstellinglo scopo,la ragione
de emancipatiel'emancipazione
de feminiseringla femminizzazione
de mannenmaatschappijsocieta' maschilista
mannendingencose da uomini
vrouwendingecose da donne
realiserenrealizzare
het bestaanl'esistenza
de echtgenootcompagni (marito/moglie)
de echtgenotemoglie, compagna (femmina)
de huisvrouwcasalinga
buitenshuisfuori casa
het toekomstbeeldvisione del futuro
de carrierela carriera
de liefdel'amore
traditioneeltradizionale
andersomvice versa
heteroseksueelheterosessuale
de sekssesso
grotendeelslargamente, in massima parte
bepalendeterminare
de sekseil sesso (maschile/femminile)
het besefrealizzazion/senso
versierenincontrare
logischlogicamente
het patroonmodus operandi
het uiterlijkl'apparenza
belevenesperienze di vita

Oefeningen bij leesttekst 1
Esercizi sul testo 1

Arrangiare le frasi seguenti in modo che compongano un piccolo sommario del testo. Gezinsleven = Vita familiare

 1. tich kun je er veel plezier aan beleven
 2. de emancipatie van vrouwen is niet zo duidelijk te zien op het gebied van de liefde
 3. vrouwen hebben zich meer als mannen leren gedragen, maar andersom is dit niet her geval
 4. dat wil zeggen dat jongens en meisjes nog steeds traditionele rollen hebben: jongens versieren en meisjes worden versierd
 5. hoewel de meisjes niete meer in de eerste plaats aan een bestaan als huisvrouw denken, willen de mannen een traditioneel gezinsleven hebben

Riempire i vuoti delle frasi seguenti con una parola dalla lista, usare ogni parola una sola volta ma cambiare la parola se necessario.
verhouding, seks, echtgenoot, huisvrouw, liefde, versieren, emancipatie, uiterlijk, traditioneel.

 1. de man heeft een carriere en de vrouw heeft kinderen, dat zijn de .... rollen
 2. nog maar weinig meisjes zien een bestaan als ... als het toppunt van hun carriere.
 3. een bestaan zonder ... en ... brengt niete veel plezier
 4. voor de meeste meisjes die verliefd worden, is het ... van hun geliefde erg belangrijk
 5. de ... van vrouwen heeft in de mannenmaatschappij veel veranderd
 6. ... is en ander woord voor een getrouwde persoon
 7. ze kunnen heel goed met elkaar opschieten: ze heeben een goede...
 8. als je iemand wilt ... ga je naar een discotheek of een feest
het toppunt (la cima)
verliefd worden (innamorarsi)
de geliefde (l'amato/amata)
getrouwd (sposati)

Soluzioni agli esercizi

Leestekst 2
Testo 2

Il passo successivo e' tratto da un articolo intitolato "als de kinderen het huis niet uit willen" (quando i bambini non vogliono uscire di casa). Descrive come Annemie fu aiutata dal figlio durante una fase di crisi del suo matrimonio e come e' lei al momento a supportare lui durante una simile crisi.

beurt.mp3

Nu is het mijn beurt om hem op te vangen

Annemie (46) heeft niet alleen een prettige verstandhouding met haar zoon Roel (25), ze hebben elkaar ook min of meer nodig. Zes jaar geleden kondigde Annemies man volslagen onverwacht aan, dat hij wilde scheiden en bij zijn vriendein gaan wonen. Dat was juist de periode dat zoon Roel op het punt stond te gaan studeren. De plannen gingen niet door; hij bleef bij zijn moeder wonen. Volgens eigen zeggen omdat hij bang was dat zij 'gekke dingen' zou doen.

Dankzij Roel krabbelde Annemie er weer bovenop en inmiddels heeft ze een drukke baan en veel leuke collega's, zodat ze niet meer zo bang is om alleen te zijn. Ze gunde het Roel dan ook van harte toen hij vorig jaar aankondigde dat hij met zijn vriendin Ingrid zou gaan samenwonen.

Maar een maand voordat ze in hun nieuwe woning zouden intrekken, maakte Ingrid het uit. En Roel was gebroken, totaal kapot. Annemie: 'Toen was het logisch dat ik dacht: nu is het mijn beurt om hem op te vangen'. En nu ziet ze hoe hij heel langzaam weer een beetje de oude wordt. 'Ik heb hem gewoon weer een beetje vetroeteld net als vroeger. En daar schaam ik mij niet voor, want ik zie aan alles dat het werkt. Over een tijdje zal hij wel vertrekken. Maar dan ben ik er ook gerust in, dat hij het redt.'

Uitdrukkingen
frasi

min of meer piu' o meno
op het punt staan (om) te... essere sul punto di
volgens eigen zeggen secondo lui
er bovenop krabbelen recuperare, riprendere
van harte con il cuore
ze gunde het hem van harte ??
het uitmaken finire (relazione)
weer de oude worden ritornare come prima
net als vroeger come prima
zich ergens voor schamen vergognarsi di qualcosa
over een tijdje con il tempo
ik ben er gerust in, dat confido che...
het redden cavarsela, essere ok

Kommentaar op leestekst 2
Note relative al testo 2

 1. Annemies man
  Notare l'assenza dell'apostrofo tra "Annemie" (nome) e la 's'. Solo nomi (di persone o posti) usano la s in questo modo.

 2. scheiden
  Ci sono parecchie parole che sono usate nello stesso contesto:
  de scheidingseparazione,divorzio
  de echtscheidingdivorzio
  de scheiding van tafel en bedseparazione giuridica

 3. ...dat hij wilde scheiden en bij zijn vriendin gaan wonen
  La frase significa "che lui voleva la separazione ed andare a convivere con la fidanzata". Notare che wilde (passato di willen) e' usato solo una volta ma vi sono due infiniti nella frase (scheiden e gaan wonen). Questo non e' anomalo in olandese:

  il wil touwen en veel kinderen hebben voglio sposarmi e fare tanti figli
  je kunt naar beneden gaan en de deur opendoen puoi scendere ed aprire la porta

 4. de vriendin
  Le parole vriend e vriendin hanno due significati, esse possono essere usate sia come sinonimo di 'fidanzata' o 'fidanzato' o semplicemente come 'amico'/'amica'. Molto spesso la distinzione e' fatta usando il diminutivo vriendje o vriendinnetje.

 5. het utimaken
  Altre frasi simili sono:
  uit elkaar gaan separarsi, andare per la propria strada
  het is uit (met ons) e' finita (tra noi).

beurt.mp3

Woordenschat
Vocabolario

de beurtil turno
opvangenprendersi cura di
de verstandhoudingrelazione
aankondigenannunciare
volslagencompletamente
onverwachtinatteso
scheidenseparazione,divorzio
de vriendinfidanzata/amica
doorgaanprocedere,continuare
dankzijgrazie a
inmiddelsnel frattempo
drukoccupata
intrekkenentrare,sistemarsi dentro
gebrokenrotto,devastato (emozionale)
vertroetelenindulgere
gunnengarantire

Oefeningen
esercizi

Riempire i vuoti nelle frasi seguenti usando le parole dalla lista seguente. Alterare la forma della parola se necessario.

uitmaken, verstandhouding, logisch, aankondingen, inmiddels, opvangen, scheiden, vertroetelen

 1. zijn ouders nog steeds samen? nee, ze zijn vorig jaar ...
 2. Jan was heel erg verliefd op Maja, en toen zij het ... was hij total kapot
 3. wie gaat hem ... als hij problemen heeft?
 4. mijn man en ik zijn twintig jaar getrouwd, en we begrijpen elkaar nu heel goed: we hebben een hele goede ....
 5. zij ... vorige week ... , dat ze volgend jaar zullen trouwen
 6. Anja en Piet zijn twee jaar geleden uit elkaar gegaan, maar hij is ... opnieuw getrouwd.
 7. ik vind het niet goed, hoe ze dat kind altijd zo ...
 8. ze hebben bijna iedere dag slaande ruzie; het is dan ook ... dat ze nu uit elkaar gaan

Ognuna delle parole nella lista seguente ha un significato che e' (piu o meno) lo stesso di una parola o frase nel testo, quali sono queste parole?

meedelen, volledig, uiteengaan, verwennen, binnenkort, relatie, aangenaam, angstig

Woordenschat
Vocabolario

verliefd op iemand zijnessere innamorati di qualcuno
slaande ruzie hebbenlitigare ferocemente
opnieuwdi nuovo
dan ookquindi,percui

Soluzioni agli esercizi

Grammatica

 1. Frasi condizionali
  Una frase condizionale e' una frase in cui una certa condiziona deve essere soddisfatta perche' qualche cosa possa avvenire. Esempio: als de zon schijnt, gaan we een wandeling maken (se splende il sole andiamo a fare una passeggiata).

  Le frasi condizionali in olandese sono spesso introdotte da als (se), un altra possibile introduzione e' con indien (formale) o tenzij (a meno che).

  Le f.c. possono essere divise in 3 categorie (per semplicita' usero' "als" in tutti e 3 i casi):

  1. als + presente/zullen + infinito

   als het regent, zal ik thuis blijven se piove, rimango a casa.

   Ricordarsi che in olandese il futuro si esprime anche con il tempo presente: als het regent, blijf ik thuis ha lo stesso significato di prima.

   als we vroeg klaar zijn, ga ik naar de bioscoop se finiamo presto, vado al cinema.

   Le frasi di questo tipo parlano delle conseguenze di un evento che puo' realmente verificarsi.

  2. als + passato/zou(den) + infinito

   als ik zeer rijk was, zou ik iedere dag kaviaar eten se fossi veramente ricco, mangerei caviale tutti i giorni.
   als we in Nederland woonden, zouden we een fiets moeten kopen se vivessimo in olanda, dovremmo comperare una bicicletta.

   Questo tipo di frasi parlano di conseguenze immaginarie di fatti che sono possibili ma sempre immaginari. Anche se il tempo e' al passato, non parlano di fatti passati.

  3. als + passato/zou hebben/zijn + infinito

   als ik genoeg geld had gehad, zou ik de trui gekocht hebben se avessi avuto abbastanza soldi avrei comperato quel maglione.
   als je Piet gekend had, zou je hem aardig gevonden hebben se tu avessi conosciuto Piet lo avresti trovato amichevole.

   Queste frasi sono puramente ipotetiche e si riferiscono ad un evento gia' avvenuto e che non puo' piu' ripetersi. C'e' anche una forma 'breve' della costruzione "zou + infinito", in cui si usa il passato semplice del verbo: als ik genoeg geld had,kocht ik die trui

  Tenzij

  L'uso di tenzij introduce un elemento negativo nella frase:
  ik ga niet naar het feest, tenzij jij meegat (io non vado alla festa se non vieni)

 2. Altri usi di zou(den)

  Zou(den) e' anche usato per esprimere intenzioni o attese quando si parla del passato. Esempio: vrouwen zouden mannendingen gaan doen en mannen zouden vrouwendingen gaan doen

  Altri esempi:
  hij zou vandaag komen, maar hij is er nog niet dovrebbe venire oggi ma non e' ancora arrivato
  we zouden een wandeling maken, maar het regende volevamo andare a fare un giro, ma piove.

Luistertekst
Testo da ascoltare

Quello che segue e' un dialogo tra un uomo ed una donna, la conversazione riguarda le emozioni che non sono sempre condivise.

Je houdt toch van me, nietwaar?
houd.mp3
houd_fast.mp3

Jef: Zeg, Anna. Hou je van me? Je houdt toch van me, nietwaar?
Anna: Ja natuurlijk, lieverd. Dat weet je toch? Waarom vraag je dat?
Jef: Omdat ik zo vreselijk veel van je hou. Als ik aan de toekomst denk, dan zie ik ons altijd samen. En jij? Hoe zie jij de toekomst?
Anna: Nou, jij hoort bij mijn toekomstbeeld, maar ik wil ook reizen en verder komen met mijn carriere. Dat hoeft toch geet probleem te zijn liefje? Toe nou! Kijk niet zo droevig. We horen toch bij elkaar?
Jef: Jazeker. Ik zie ons ergens buiten de stad wonen met twee, drie kindjes...
Anna: Wat ben jij romantisch, schat. Maar vergeet niet dat ik nog niet eens weet of ik wel kinderen wil krijgen.
Jef: Hoe kun je dat zeggen. Wat ben je wreed!
Anna: Nee, schat. Ik ben realistisch, praktisch.
Jef: Egocentrisch.

houd.mp3
houd_fast.mp3

Woordenschat
Vocabolario

de toekomstil futuro
houden van iemandamare qualcuno
horen bijappartenere a
droevigtriste
bij elkaar horencondividere
wreedcrudele
realistischrealistico
praktischpratico
egocentrischegocentrico

Previous Indice Next

Commenti

1 message this document does not accept new posts

trentacoste maria

trentacoste maria By trentacoste maria posted 13/09/2008 14:51

oggi ho ascoltato un brano in mp3, e' molto chiaro e di grande aiuto good so Davide!


sarebbe 'goed zo', ma bedankt