Nederlands - Corso Avanzato - Kopen en Verkopen (comperare e vendere)

 
 
 

Start pagina | Aantekeningen |  NederlandsHulpbronnen | Zoek
Home page | CommentsNetherlandsResources | Search
 
 
 

Kopen en Verkopen (comperare e vendere)

Leestekst 1
Testo 1

Il testo che segue parla di come i produttori cercano di manipolare i compratori attraverso la presentazione e l'imballo dei prodotti. E' preso da una rivista per studendi della scuola media.

Wil jij ook vrolijk zijn en bewondered worden, koop dan...
koopdan.mp3

Je bent gewend om altijd Douwe Egberts-koffie te drinken. Die vind je het lekkerst. In de supermarkt weet je precies waar de pakken staan, je pakt ze blindelings. Dan nodigt iemand je uit om eens mee te gaan naar een winkeltje waar ze vers gebrande koffie verkopen. Daar staan geen pakken Douwe Egberts, maar bakken koffiebonen met namen erbij die je niet kent. Dan weet je plotseling niet welke koffie je lekker vindt. Herkenbaarheid is dus een goede reden om voor een merkartikel te kiezen. Producenten weten dit en spelen hierop in door hun verpakking zo opvallend en dus herkenbaar mogelijk te maken.

De verpakking van een produkt kan ook een manipulatiemiddel zijn. Als iemand een computer wil kopen, dan kijkt hij natuurlijk naar wat de mogelijkheden van de computer zijn. Heeft hij een harddisk? Heeft hij een of twee diskdrives? Men kijkt niet naar de verpakking. Maar bij het doen van de alledagse boodschappen speelt de verpakking een heel andere rol. Een pot jam staat tussen verschillende potten jam van een ander merk of een andere smaak. De bedoeling van de producent is dan dat degene die boodschappen doet, precies zijn pot jam kiest. Maar hoe doe je dat? Je kunt bijvoorbeeld het etiket een opvallende kleur of vorm geven. Je moet opvallen.

Wat kan de konsument doen tegen dezen vormen van manipulatie? Het belangrijkste is kritisch blijven en zorgen dat je de baas blijft over je koopgedrag. Je bent verloren als je alles koopt waarvan de producent zegt dat het goed vor je is.

Uitdrukkingen
frasi

bewonderd worden essere ammirati
gewend zijn om iets te doen essere dell'idea di fare qualche cosa
kiezen voor scegliere per/sceglierne uno
erop inspelen sfruttarlo al massimo
boodschappen doen fare la spesa
een rol spelen giocano una parte
degene die quello che
de baas blijven over rimanere in controllo

Kommentaar op leestekst 1
Note relative al testo 1

 1. door + te + infinito
  Questa costruzione rende l'idea di "attraverso" o "mediante": door hun verpakking opvallend te maken, rendendo il loro imballaggio visibile.

 2. zo + aggettivo + mogelijk
  Questo e' l'equivalente di "il piu' aggettivo possibile": zo opvallend mogelijk il piu' visibile possibile.

 3. Clausole che iniziano con una interrogazione
  In questo pezzo ve ne sono diversi esempi: waar de pakken staan, waar ze vers gebrande koffie verkopen, welke koffie je lekker vindt...In questi casi, dove l'interrogazione non introduce una frase interrogativa, la frase e' una domanda indiretta. E' una sottofrase ed il verbo e' posto alla fine della frase.

 4. 'di' invisibile
  In olandese, quando si danno misure o pesi di qualche cosa, il 'di' viene semplicemente omesso: een kilo appels un kilo di mele. Questa costruzione e' usata molto spesso: een pot jam un barattolo di marmellata.

Previous Indice Next

koopdan.mp3

Woordenschat
Vocabolario

de supermarktil supermarket (notare la mancanza della 'e' in markt)
het pakil pacco/pacchetto
pakkenprendere, afferrare
blindelingssenza guardare, cecamente
versfresco
gebrandtostato, arrostito
de bakcontenitore
de koffieboonchicco di caffe'
de herkenbaarheidriconoscibilita'
het merkartikelprodotto di marca
kiezenscegliere
de producentproduttore
de verpakkingimballaggio/confezione
opvallendvisibile
herkenbaarriconoscibile
het manipulatiemiddelmezzo di manipolazione
de jammarmellata
het merkil marchio
de smaakil sapore
het etiketl'etichetta
de kleuril colore
de vormla forma
opvallenessere riconoscibile
de konsumentil consumatore
kritischcritico
zorgenprendersi cura
het koopgedragabitudini di acquisto
verlorenperso

Oefeningen bij leesttekst 1
Esercizi sul testo 1

Riarrangiare le seguenti frasi in modo da comporre un sommario del testo:

 1. we hebben te maken met manipulatie van de koper zodat hij een bepaald merk van een produkt koopt terwijl het produkt (in dit geval jam) hetzelfde is.
 2. volgens het artikel is de verpakking van een product erg belangrijk
 3. de konsument moet dus kritisch blijven anders is hij verloren
 4. om dit uit te leggen, noemt de schrijver een bekend merk koffie en zegt dat de koper moeite zou hebben om tussen verschillende soorten koffiebonen te kiezen en dat het makkelijker is een bekend merk te nemen
 5. de reden hiervoor is dus de herkenbaarheid van een merkartikel
 6. het betekent dat de koper niet na hoeft te denken in de supermarkt.

Riempire i vuoti nel testo, le parole possono essere trovate nella lettura.

Merken ... een belangrijke rol in de communicatie tussen producent en ... Merken maken een ... herkenbaar. De ... zorgt voor .... door middel van een naam, een kleurcombinatie, enz. Een merk maakt het voor de konsument makkelijker om te ... uit wat er allemaal in de ... te kopen valt.

Soluzioni agli esercizi

Leestekst 2
Testo 2

Anche questo testo e' tratto da una rivista per giovani, descrive i vantaggi (e gli svantaggi) della "moneta di plastica" (aka: bancomat e carte di credito) che in olanda sono diffusissimi.

Met plastic geld koop je automatisch
plasticgeld.mp3

Ze stonden in het centrum van de stad. De banken waren al dicth, het postkantoor ook. Ze hadden geen cent meer op zak en honger als een paard. Maar gelukkig hadden ze een creditcard en haden ze ook hier een geldautomaat ontdekt. Optimistisch stopten ze de card in de machine. Nu even de PIN-code intikken. 'Uw pasje is niet geschikt voor deze automaat', kwam het antwoord. De volgende dan. 'De computer kan op dit moment geen verbinding krijgen met uw bank'. Ach ja. Geld halen uit de muur gaat soms toch niet zo makkelijk. Bij de derde automaat luket het echter wel. Gelukkig, nu konden ze eten.

Maar je bankpasje dient niet alleen om geld uit de muur te trekken. Ook het 'elektronisch betalen' is in Nederland in opmars. Bij sommige supermarkt bijvoorbeeld hoef je niet meer met geld te betalen. Gewoon je pasje gebruiken. En bij veel benzinestations gaat da ook. Geld vergeten en een lege tank is dus tegenwoordig een minde fatale combinatie, tenminste als je je bankpasje bij je hebt.

Uitdrukkingen
frasi

Ach ja vabbe' (colloquiale)
Geld halen uit de muur tirare fuori soldi dal muro
in opmars zijn sono in aumento
op zak hebben avere in tasca

Kommentaar op leestekst 2
Note relative al testo 2

 1. het postkantoor ook
  Quando vi sono due frasi in un singolo paragrafo che hanno lo stesso senso, ogni elemento ripetuto puo' essere tralasciato, cosi' si ha: de banken waren al dicht, het postkantoor (was) ook (dicht) in questo caso le parti tra parentesi sono state tralasciate. Un altro esempio e': ze hadden geen cent meer op zak en (ze hadden) hongen als een paard.

 2. optimistisch stopten ze de card in de machine
  Stoppen e' una parole utile che indica l'azione di mettere qualche cosa dentro a qualche cosa d'altro. Esempio: ze stopt het geld in haar tas (mise i soldi nella borsa).

 3. nu even de PIN-code intikken
  Questo e' un altro esempio di uso di infinito senza 'te', vedere la Grammatica della lezione 2.

 4. de volgende dan
  Altra frase in perfetto stile 'colloquiale'. Non contiene nessun verbo. Il significato implicato e' de volgende machine proberen dan.

 5. bij de derde automaat lukte het echter wel
  Da notare in questo caso l'uso di wel, che e' molto comune in olandese. E' usato per aggiungere enfasi ma anche per stressare il contrasto (di solito con niet). Il verbo e' spesso omesso in questi casi. Per esempio: Ik heb geen zin in koffie. Ik wel! Io non ho voglia di caffe'. Ma io si'!
  Hij houdt niet van katten, maar zik wel. Lui non ama i gatti, ma lei si'.

 6. niet puo' essere usato nello stesso modo.
  ik vind rode kool lekker. Ik niet. Mi piacciono le barberosse. A me no.

 7. hoef je niet meer met geld te betalen
  hoeven e' sempre combinato con niet e significa "non essere necessario", "non doverlo fare". Il suo significato e' piu' o meno l'opposto di moeten.
  je moet het doen Tu devi farlo.
  je hoeft het niet te doen Tu puoi non farlo.

 8. bij veel benzinestations gaat dat ook
  Gaan e' usato in questo caso per esprimere possibilita'. Notare in particolare in questa frase l'inversione del soggetto e del verbo (gaat dat invece di dat gaat).

plasticgeld.mp3

Woordenschat
Vocabolario

automatischautomatic
dichtchiuso
de zaktasca
gelukkigper fortuna, fortunatamente
de geldautomaatbancomat
optimistischottimistici
stoppeninserire, infilare
de PIN-codecodice PIN
intikkeninserire, digitare
het (bank)pasjela carta bancomat
geschiktcorretto, appropriato
de (geld)automaatbancomat (colloquiale)
de verbindingconnessione
halenprendere
lukkenriuscire
dienenservire
trekkentirare
elektronischelettronico
sommigea volte
gewoonsemplice, ordinario
het benzinestationstazione di servizio
leegvuoto
de tankil serbatoio
tegenwoordigoggigiorno
fataalfatale
de combinatiela combinazione
tenminsteper lo meno

Oefeningen
esercizi

Dire quali delle seguenti frasi riferite al testo sono vere e quali sono false.

 1. de banken waren niet meer open, maar het postkantoor wel.
 2. het lukte de eerste keer om geld uit de muur te halen met de creditcard
 3. nadat ze de card in het geldautomaat gestopt hadden, tikten ze de PIN-code in
 4. geld halen uit zo'n automaat met een creditcard is altijd makkelijk
 5. een bankpasje kun je alleen gebruiken om geld uit de muur te halen
 6. in sommige supermarkten kun je niet meer met gewoon geld betalen
 7. als je benzine wil kopen, moet je je bankpasje bij je hebben

Scrivere la forma singolare del passato, il presente (ik) e l'infinito dei verbi seguenti,

 1. ze waren
 2. ze stonden
 3. ze hadden
 4. ze kwamen

Soluzioni
Grammatica

 1. aggettivi superlativi e avverbi

  Per formare aggettivi superlativi aggiungere -ste all'aggetivo:
  de lekkerste koffie il miglior caffe'
  de belangrijkste moment il momento piu' importante
  welke koffie koop jij? de goedkoopste quale caffe' comperi tu? il meno caro

  Quest'ultimo esempio mostra anche che, come gli aggettivi in generale, un superlativo puo' essere usato senza ripetere il nome a cui si riferisce. E come normali aggettivi, possono essere usati al posto del nome:
  het belangrijkste la cosa piu' importante
  het leukste la cosa migliore.

  Quando sono usati in questo modo, i superlativi sono sempre nomi neutri (het). Gli avverbi superlativi sono anche loro preceduti da het, e' possibile individuare un avverbio da un aggettivo usato come nome dalla funzione che hanno nella frase. Se il superlativo funziona come nome e' il soggetto della frase o aggiunge informazioni riguardo cio' che noi sappiamo dell'oggetto. L'avverbio aggiunge informazioni riguardo a cio' che il verbo ci sta dicendo.

  nome: het belangrijkste is kritisch blijven
  avverbio: k drink het liefst wijn bij mijn eten

  Nel primo caso il superlativo e' il soggetto della frase, nel secondo caso il soggetto e' "ik" ed il verbo "drinken".

  Notare che nel secondo esempio si e' aggiungto "st" all'aggettivo e non "ste". Questo capita solo con gli avverbi superlativi. Esistono anche superlativi irregolari, che sono principalmente i seguenti:

  goed diventa het best
  graag diventa het liefst
  weinig diventa het minst
  veel diventa het meest

 2. La preposizione bij

  Bij e' una preposizione tra molte, ma e' usata spesso e con diversi significati.

  1. come "in" o "a"
   bij sommige supermarkten ... in/a certi supermarket...
   bij veel benzinestations ... in/a certe stazioni di servizio...

  2. bij + infinito + nome
   A questo proposito vedere anche la lezione 2, questo uso viene di solito tradotto come 'durante','nel corso di' o 'mentre' :
   ze zei het bij het weggaan ... lo disse mentre se ne andava
   de verpakking speelt een heel andere rol bij het doen van de alledaagse boodschappen... l'imballo gioca un ruolo diverso nel corso della spesa quotidiana

  3. bij + pronome personale
   In questo caso puo' essere tradotto come "con", con il significato di "averlo con se'" o "averlo addosso":
   heb jij een pen bij je? hai una penna (con te, addoesso)?
   ...als je je bankpasje bij je hebt... se hai il tuo bancomat...

  4. bij + pronome/nome + thuis
   Che puo' essere tradotto come "a casa di":
   bij mijn ouders thuis eten we altijd om zeven uur. A casa dei miei mangiamo sempre alle sette.

Luistertekst
Testo da ascoltare

Bij de klantenservice
klantenservice.mp3
klantenservice-fast.mp3

Jennie Moer ha recentemente acquistato un paio di pantaloni per il figlio, dopo averli lavati una volta questi si sono ristretti. Decide percio' di riportarli al negozio. Jennie e' indicata nel testo con 'JM' mentre il personale del negozio con 'P'.

JM - Pardon meneer. Kunt u mij helpen?
P - Ik hoop het wel. Wat kan ik voor u doen?
JM - Ik heb een klacht. Vorige week heb ik deze broek bij u gekocht. Voor mijn zoon. Het was een dure broek en ik dacht natuurlijk dat hij van een goed kwaliteit was. Maar ik heb hem gewassen en wat denkt u dat er gebeurd is?
P - Ik weet het niet, mevrouw.
JM - Hij is gekrompen. Hij past niet meer. Hij is te klein. Daar ben ik niet erg blij mee, en ik wil graag mijn geld terug.
P - Eh, weet u zeker dat de broek werkelijk gekrompen is, mevrouw?
JM - Hoe bedoelt u?
P - Ik bedoel, is het niet mogelijk dat uw zoon al zoveel is gegroeid dat de broek niet meer past?
JM - In een week? Zo snel groeit hij nu ook niet.
P - Nee, natuurlijk niet. Hebt u het bonnetje bij u?
JM - Ja hier is het. Alstublieft.
P - Dank u. Ik zie dat u met uw creditcard betaald heeft, niet contant of met een cheque.
JM - Ja, is dat een probleem?
P - Nee, maar de broek is natuurlijk al betaald door uw creditcardmaatschappij. Ik kan u nu uw geld teruggeven, maar het betaalde bedrag zal toch op uw creditcardnota komen te staan. Misschien wilt u de broek gewoon ruilen. Zou het niet makkelijker zijn een andere broek uit te kiezen van dezelfde prijs?
JM - Nee, hoor. Misschien krimpt die ook wel. Ik wil liever mijn geld terug. Dan hoef ik ook geen geld uit de muur te halen.
P - Zoals u wilt, mevrouw. Alstublieft. En mijn verontschuldigingen.
JM - Dank u wel. Tot ziens.

Uitdrukkinge
Frasi

Ik hoop het wel lo spero proprio
van een goede kwaliteit di buona qualita'
het betaalde bedrag l'ammontare pagato, la cifra pagata
komen te staan sembrare, apparire

klantenservice.mp3
klantenservice-fast.mp3

Woordenschat
Vocabolario

de klantenserviceservizio clienti
de klachtlamentela
krimpenrestringersi
passenentrare/starci dentro
werkelijkveramente
groeiencrescere
het bonnetjericevuta/scontrino
contantcontanti
de chequeassegno
de maatschappijcompagnia/azienda
het bedragammontare, somma
de notaconto, fattura
ruilenscambiare
uitkiezenselezionare, scegliere
dezelfdelo stesso
de prijsil prezzo
de verontschuldigingenscuse

Previous Indice Next

Commenti

No messages this document does not accept new posts