Start pagina | Aantekeningen |  NederlandsHulpbronnen | Zoek
Home page | CommentsNetherlandsResources | Search
 
 
 


Il Passato dei Verbi Deboli

Il passato dei verbi deboli si compone usando lo stem del verbo + te(n)/de(n). Verbi il cui stem termina per p, t, k, s, f, ch aggiungono te(n), mentre gli altri aggiungono de(n).

hopen (sperare)betalen (pagare)
ik hoopteik betaalde
jij hooptejij betaalde
u hoopteu betaalde
hij/zij/het hooptehij/zij/het betaalde
wij hooptenwij betaalden
jullie hooptenjullie betaalden
u hoopteu betaalde
zij hooptenzij betaalden

I verbi il cui stem termina in t, aggiungono te(n), come per regola gia' vista, mentre i verbi il cui stem termina in d, aggiungono de(n).

infinitostempassato
praten (parlare)praatpraatte/pratten
redden (salvare)redredde/redden

I verbi il cui infinito contiene v o z, ma che vengono convertiti in f o s, mantengono f ed s nel passato, ma si pronunciano come v e z.

infinitostempassato
leven (vivere)leefleefde/leefden
verhuizen (traslocare)verhuisverhuisde/verhuisden

I verbi "separabili", continuano ad essere separati (ma si uniscono nelle frasi subordinate, vedi lezione precedente).

Hij belde gisteren op (ha telefonato ieri)
Ze zei dat hij gisteren opbelde (lei dice che lui ha telefonato ieri)

Il Passato dei Verbi Forti

Il passato di un verbo forte coinvolge un cambio di vocale nello stem al singolare e l'agginta di en al plurale:

infinitopassato
zingen (cantare)zong/zongen
schrijven (scrivere)schreef/schreven
dragen (trascinare)droeg/droegen
hangen (appendere)hing/hingen
slapen (dormire)sliep/sliepen
lezen (leggere)las/lazen

Ovviamente, il cambio di vocale non si puo' sapere in anticipo, quindi l'unica e' impararseli tutti...

Verbi irregolari

I verbi irregolari sono (per l'appunto) irregolari, come tali non si possono catalogare e l'unica e' impararseli.

Passato di hebben e zijn

Hebben e Zijn come gia' detto sono irregolari.

hebbenzijn
ik had ik was
jij had jij was
u had u was
hij/zij/het had hij/zij/het was
wij hadden wij waren
jullie hadden jullie waren
u had u was
zij hadden zij waren

Uso del passato

Il passato si usa poco di frequente in Olandese, si usa in genere quando si vuole rendere una sequenza di eventi, per esempio:

ik ging de stad in, kocht een cd, ging op een terrasje zitten, en daarna liep ik naar huis
Sono andato in citta', ho comperato un cd, sono andato a sedermi in un bar all'aperto e poi sono tornato a casa a piedi.

Il passato e' sempre usato dopo toen (vedi lezione precedente).

Hebben e zijn sono usati piu' di frequente nella forma passata che in quella del passato perfetto, benche' entrambe possano essere usate.

ik was in de stad o ik ben in de stad geweest, entrambe si traducono come 'sono stato in citta'

Il passato in ogni caso va' usato se hebben o zijn indicano una condizione permanente:

hij is voor zijn examen geslaagd, maar hij was ook altijd knapper dan ik (lui ha passato i suoi esami, ma e' sempre stato piu' intelligente di me)

Esercizi

Scrivere il passato dei seguenti verbi:

hopen, groeien, bouwen, maken, leven, praten, verhuizen, zetten, blaffen, branden, schrijven, gaan, brengen, lezen, lopen, vragen, staan, nemen, kopen, hangen.

Tradurre le seguenti frasi

 1. Wij betaalden en gingen weg
 2. Gisteren was het mooi weer
 3. Ze zaten de hele avond te praten
 4. Jullie hadden drie katjes, dacht ik
 5. Het waren onze buren toen we in Utrecht woonden
 6. Hij had een grote tuin voordat hij verhuisde
 7. Was u tevreden toen u daar werkte?
 8. We gingen mee, stapten in de auto, en reden toen weg
 9. Ze praatte heel vriendelijk tegen me toen ze opbelde
 10. De jongen redde de hond en nam hem mee naar huis

Tradurre le seguenti frasi

 1. E' stata una bella festa, vero?
 2. La tua auto era veramente vecchia.
 3. Io bussai, aprii la porta ed entrai.
 4. Siamo stati in citta' ieri
 5. Non avevi una bicicletta nuova?
 6. Quando ci vide, si mise a ridere.
 7. Loro costruirono una casa e ci andarono a vivere.
 8. Io portai la borsa, la posai a terra e mi ci sedetti sopra.
 9. A quel tempo lei parlava solo inglese.
 10. Quando gli offrii il lavoro lui lo accetto'

soluzioni

Woordenschat
Vocabolario

aanbiedenoffrire
aannemenaccettare
de betrekkingil posto, il lavoro
breed largo,ampio
de cdil CD
de chefil capo
de ervaringl'esperienza
de firmala compagnia, la ditta
gaan zittensi sieda
de groothandelingrosso
de handelsreizigercommesso viaggiatore
he'eh...
huidigpresente
de kantoorbediendecommesso
knapintelligente,bella presenza
de kruideniercommerciante di alimentari
het luxeartikelarticoli di lusso
de manageril dirigente
neerzettenmettere giu'
opgevenlasciar perdere
het personeelpersonale
solliciterenproporsi per una posizione
toenquindi,al tempo
veranderen vancambiare
de verkoopleidercapo vendite
in verwachtingin cinta
wegrijdenandare via in auto
de werkzaamheidoccupazione
de winkelbediendeassistente in negozio
zwangerin cinta

Conversazione

Sollicitatiegesprek
Colloquio di lavoro

sollic.mp3

M.Timmers   Komt u binnen, meneer Smit. Gaat u zitten. U heeft dus naar de betrekking van verkoopleider gesolliciteerd.
M.SmitJa, dat klopt.
M.T.Ik lees uit uw brief da u niet veel ervaring op dit bebied hebt.
M.S.Niet als manager, nee. Maar ik heb wel een brede ervaring in allerlei banen.
M.T.Vertelt u ons eens wat uw vroegere werkzaamheden.
M.S.Toen ik van school ging, werkte ik als winkelbediende bij een kruidenier. Daarna had ik een baan als kantoorbediende bij een firma in de groothandel, en de laatste jaren heb ik als handelsreiziger in luzeartikelen gewerkt. Dat doe ik nog steeds.
M.T.Waarom wilt u van baan veranderen?
M.S.Omdat ik nu getrouwd ben. Mijn vrouw vond het niet erg in het begin, maar ze is nu in verwachting.
M.T.Ja, ja. Dat ka in heel goed begrijpen. Mijn vrouw was ook zwanger toen ik ook zo'n baan opgaf. Uw huidige chef heeft een erg aardige brief over u geschreven.
M.S.O ja? We kunnen heel goed met elkaar opschieten.
M.T.Dat is natuurlijk belangrijk voor een manager. U zult inderdaad veel met uw personeel gemeen hebben. Dat is een groot voordeel. Ik bied u de baan aan.
M.S.En ik neem het met plezier aan.

Frasi idiomatiche
veel gemeen hebben met iemand avere molte cose in comune
goed met iemand opschieten andare d'accordo con qualcuno

Previous indice Next


Commenti

2 messages this document does not accept new posts

Anonymous coward

By Anonymous coward posted 05/02/2013 09:46

nella conversazione scorgo  un errore di battitura "bebied"  non è forse "gebied" area, settore?

-- Anonymous coward

Davide Bianchi

@ Anonymous coward By Davide Bianchi posted 06/02/2013 11:28

nella conversazione scorgo  un errore di battitura "bebied"  non è forse "gebied" area, settore?

E ci hai ragione ci hai...

-- Davide Bianchi